//Przyspieszacz wiązania

Przyspieszacz wiązania

Przyspieszacz wiązania to wysokiej jakości domieszka do betonu, której działanie ma wpływ na uplastycznienie i przyśpieszenie wwiązania zaprawy. Dodatkowo obniża ilość wody zarobowej, podnosi początkową wytrzymałość, nie obniżając jednocześnie wytrzymałości końcowej betonu. Produkt realnie wpływa na skrócenie prac betonowych, może być stosowany również w niskich temperaturach (-6oC).

Opis

Dozowanie: Dozować w ilości od 1-2% w stosunku do wagi cementu (od 250 ml do 500 ml na 25 kg cementu). Dokładnie wymieszać. Przed użyciem należy przeprowadzić próbę technologiczną dla danego zastosowania.

Składowanie: Przechowywać pod zamknięciem. Zalecana temperatura przechowywania od 5-30oC. Chronić przed dziećmi.

Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Uwaga: Przyspieszacz wiązania umożliwia betonowanie w warunkach obniżonych temperatur powietrza (do -6oC) zachowując warunki wykonywania prac w warunkach zimowych oznaczonych instrukcją ITB nr 282.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia preparatu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Przed zastosowaniem wskazane jest zapoznanie się z aktualną kartą charakterystyki oraz kartą techniczną.

Postępowanie z odpadami: Zawartość, pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

 

Dodatkowe informacje

Pojemność:

1l, 5l

Inne:

Produkt bezchlorkowy
Nie powoduje korozji elementów metalowych
Przyspiesza twardnienie, poprawia urabialność
Do betonów, zapraw murarskich i tynkarskich, do klejów wykonanych na bazie cementu
Można stosować w warunkach zimowych, do -10oC

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close