//Mikrozbrojenia

Mikrozbrojenia

Mikrozbrojenia to cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym spoiwem. Jako dodatek do betonów, zapraw i tynków. Mikrozbrojenia powodują redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, zmniejszają nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, zwiększają odporność na ogień, ograniczają penetrację przez chemikalia, zwiększają udarność, odporność na rozkruszanie i mróz. Zwiększają urabialność i odporność na segregację składników, oraz poprawiają spójność i jednorodność betonu.

Opis

Przeznaczenie: Mikrozbrojenia można stosować do wylewek przemysłowych i podłogowych (również przy ogrzewaniu podłogowym), do betonów natryskowych (np. przy tunelach), do prefabrykatów i galanterii betonowej, takich jak bloki betonowe, beton komórkowy, szamba i zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, płyty drogowe, krawężniki, bloczki, rury, kostka brukowa, płyty chodnikowe itp., w pracach wykończeniowych do zapraw i mas samopoziomujących, wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, do szpachlówek, szpachli, gipsów, sztukaterii itp., do miejscowych napraw betonów i tynków. Ze względu na różnice we właściwościach materiałów budowlanych (np. kruszyw), w przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby na małej partii towaru.

UWAGA! Stosowanie w betonie, zaprawie i zaprawie infekcyjnej nie do celów konstrukcyjnych.

Dozowanie i mieszanie: Mikrozbrojenia można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania. Zapobieganie rysom skurczowym: 0,6 do 1 kg mieszanki betonowej (zwykle 1 torebka 150 g na 50 kg cementu); Zapobieganie odpryskom betonu w czasie pożaru: 1,8 – 2 kg na 1m3 betonu. Beton z dodatkiem włókien należy mieszać przez 1 do 6 minut z prędkością 12 obr./min.

Przechowywanie: Polipropylenowe włókna Belmix należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych warunkach analogicznie do sposobu przechowywania cementu (wilgotność: < 65% w. w.; temperatura: < 35°C). Przydatność do użycia 36 miesięcy od daty produkcji w wyżej wymienionych warunkach.

Zalecenia BHP: Składniki niebezpieczne: brak; Zwroty zagrożenia: brak. S2 chronić przed dziećmi. S 22 nie wdychać pyłu. S 45 w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Dodatkowe informacje

Wydajność:

300g/100kg betonu

Pojemność:

150g, 600g

Inne:

Redukcja rys skurczowych i mikropęknięć
Zmniejszają nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność
Zwiększają odporność na ogień

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close